Sponsoring

Sponsoring en banknummer

Federatie Surinaamse Aflegverenigingen Nederland is een vrijwillige organisatie.
Organisatie kosten worden gedekt uit sponsoring en het bieden van voorlichtings- en/of informatie bijeenkomsten, waarbij er een vergoeding wordt gevraagd.

Vindt u dat er goed werk wordt verricht dan kunt u ons ondersteunen met een financiële bijdrage en/of op een andere manier.

Bijvoorbeeld door het doneren van (financiële) middelen.

Banknummer: Federatie Surinaamse Aflegvereniging NL97INGB0006 9391 09