Onze missie

Het doel van de vereniging is:

Het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van het afleggen van overledenen ongeacht hun etnische en of religieuze achtergrond. Evenals het begeleiden van de nabestaanden in de rouwperiode.

Zij tracht dit doel te bereiken onder meer te bereiken door:

Het organiseren van de Landelijke Dinarie Dey (Dag van de afleggers).
Het organiseren van trainingen en regionale bijeenkomsten.
Het instellen en uitvoeren van thematische commissies.
Kennisdeling en onderhouden van relaties met lokale; nationale en internationale organisaties in de uitvaartbranche.
Het genereren van (financiële) middelen om de doelen te bereiken.