Federatie Surinaamse Aflegverenigingen Nederland is opgericht op 24 september 2015 te Amsterdam.

Het bestuur van de Federatie Surinaamse Aflegverenigingen bestaat uit negen leden, die allen ingewijd zijn in het afleggen van overledenen en rouwverwerking.


  Voorzitter 

  Vice voorzitter

  Secretaris

  2e secretaris

  Penningmeester

  2e Penningmeester

  Commissie Erfgoed

  Commissie kwaliteit

  Commissie Suriname


  Broeder Ricardo Lemmer 

  Broeder Aswin Augustuszoon

  Broeder Leendert Dennen

  Zuster Christa Castillion

  Zuster Astrid Wolff

  Zuster Yvonne Yzer

  Zuster Leni Stuger

  Broeder Luicënt Benjamin

  Broeder Renaldo Sedney