Enkele thema’s commissie kwaliteit

• Kwaliteit van het afleggen kennisdeling met o.a. CMO (Cura Mortu Orum)
• Ethiek en gedragscode broederschap en zusterschap
• Kwaliteit van het leven gezondheid en voeding
• Kwaliteit van de organisatie en lid aflegverenigingen
• Hygiëne bij het afleggen en het bieden van klinische lessen
• Milieu eisen bij laatste zorg en uitvaart
• Huishoudelijk reglement in ontwikkeling met lid aflegverenigingen