FEDERATIE SURINAAMSE AFLEGVERENIGINGEN NEDERLAND

Doelstelling

Het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van het afleggen van overledenen.

LEES MEER

Partners

Partners dragers en koraal muziek Partners Geestelijke Verzorgers Partners uitvaartzorg instellingen

LEES MEER

Commissies

Commissie Suriname.
Commissie erfgoed en verjonging.
Commissie kwaliteit en ethiek

LEES MEER

Corinthiërs 4. vers 6-18 en 5.vers 1

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk en het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten, dat indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.

KENNISCENTRUM IMMATERIEEL ERFGOED NEDERLAND

Afro-Surinaamse Aflegrituelen is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

LEES MEER HIEROVER
WIE ZIJN WIJ

Statuten

Federatie Surinaamse Aflegverenigingen Nederland is opgericht op 24 september 2015 te Amsterdam. Het dossier nummer is Kvk 64204065 Rechtspersoonlijkheid is een vereniging en haar leden zijn lid aflegverenigingen. Voor inzage van de statuten kunt u contact met ons opnemen.

organisatie

Bestuur

Het bestuur van de Federatie Surinaamse Aflegverenigingen bestaat uit negen leden, die allen ingewijd zijn in het afleggen van overledenen en rouwverwerking.

Het doel van de vereniging is:

Het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van het afleggen van overledenen ongeacht hun etnische en of religieuze achtergrond. Evenals het begeleiden van de nabestaanden in de rouwperiode.

LEES MEER

Leden aflegverenigingen

Nederland heeft 30 Surinaamse aflegverenigingen waarvan de meesten gezeteld zijn in de grote steden.

LEES MEER

Multimedia en meer

Publicaties

Achtergrondinformatie en nieuwsbrieven uitgegeven door de federatie


Klik voor meer

Rouwliederen

Een verzameling rouwliederen uitgebracht door verschillende artiesten


Klik voor meer

Foto/video

Video’s en foto’s genomens tijdens activiteiten en belangrijke gebeurtenissen


Klik voor meer

Nieuws uit SU en NL

Nieuws uit Suriname en Nederland betreffende de aflegverenigingen


Klik voor meer

Bestuur Federatie

Broeder Ricardo Lemmer

Voorzitter

Broeder Aswin Augustuszoon

Vice voorzitter

Broeder Leendert Dennen

Secretaris

Zuster Alwine Larijn

Relatie beheer

Zuster Christa Sniphout

Relatie beheer

Zuster Astrid Wolff

Penningmeester

Zuster Yvonne IJzer

Commissie Erfgoed

Broeder Luicënt Benjamin

Commissie kwaliteit

Broeder Renaldo Sedney

Commissie Suriname

Sponsor ons. Voor verbeteringen

Contactgegevens

Het contactadres Federatie Surinaamse aflegverenigingen Nederland is: Secretariaat: Hoefkade 165, postcode 2516 DC, Den Haag
E-mail: info@federatieafleggers.nl